Overwegingen inzake vaccinaties voor tandartsen

View the english summary Open PDF (46.04 KB)

Dit artikel bediscussieert welke van de in ons land beschikbare vaccins van nut zouden kunnen zijn voor werkers in de tandheelkundige praktijk. Dit met het oog op bescherming van zowel behandelaar als patiënten. Daarnaast wordt ingegaan op de vaccins die gewenst zijn maar niet bestaan of nog ontwikkeld worden. Van de beschikbare vaccins is vooral dat tegen virale hepatitis B van groot belang. Dit is in Nederland van alle zijden reeds lang betoogd; niettemin zijn nog niet alle werkers in de tandheelkundige praktijken gevaccineerd. Op het wenslijstje voor te ontwikkelen vaccins prijken heel hoog die tegen het humaan immunodeficiëntievirus (HIV) en het hepatitis-C-virus (HCV).

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.