Extractie onderfront: moet de patiënt daarvoor naar de kaakchirurg?

View the english summary Open PDF (61.82 KB)
Een 66-jarige partieel edentate man wordt naar de kaakchirurg verwezen voor extractie van de resterende onderfrontelementen. De medische anamnese vermeldt onder andere een in het verleden doorgemaakt myocardinfarct. Tevens is er sprake van een uitgebreide medicatielijst. Aan de hand van deze casus wordt besproken of gezien de medische voorgeschiedenis en het medicijngebruik verwijzing naar de kaakchirurg voor extractie van het onderfront dient plaats te vinden.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.