Het steriliseren van tandheelkundige instrumenten

View the english summary Open PDF (60.43 KB)

In tandartspraktijken wordt vaak gebruikgemaakt van stoomsterilisatoren voor het steriliseren van het instrumentarium. Momenteel worden in de Europese normen drie typen processen beschreven: type N, S en B. Volgens deze normen kan met het type N-proces niet-verpakt massief instrumentarium worden gesteriliseerd, met type S kunnen door de fabrikant gespecificeerde producten worden gesteriliseerd en met type B kunnen verpakte, holle en poreuze producten worden gesteriliseerd. De verschillende principes waarop de processen werken, worden in dit artikel beknopt beschreven. Daaruit kan worden geconcludeerd dat de werkwijze en de te steriliseren producten moeten worden gespecificeerd vóór aanschaf van een sterilisator. Meestal zal blijken dat type B-processen de voorkeur hebben voor een effectief en reproduceerbaar sterilisatieproces.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.