Meta-analyse en ‘evidence based practice’ in de tandheelkunde

View the english summary Open PDF (47.29 KB)
De algemeen practicus heeft soms behoefte aan houvast vanuit de tandheelkundige literatuur bij het nemen van klinische beslissingen. In een dergelijke ‘evidence based dentistry’ situatie kan een gestructureerd, statistisch ondersteund literatuuroverzicht (meta-analyse) zeer verhelderend werken. De artikelen in de meta-analyse moeten zeer zorgvuldig beoordeeld en geselecteerd worden om tot een goede conclusie te komen, waarin heersende onzekerheid wordt weggenomen of waarin een nieuwe kijk (vergelijkend onderzoek) wordt gegeven.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.