Probleemgestuurde tandheelkunde op internet

View the english summary Open PDF (48.92 KB)

Probleemgestuurde tandheelkunde zou men kunnen omschrijven als het aan patiënten aanbieden van behandelingen aan de hand van uitgebreid literatuuronderzoek naar de effectiviteit van die behandelingen. Deze omschrijving is een afgeleide van het Angelsaksische begrip ‘evidence-based medicine’ dat voornamelijk in de Engelstalige literatuur wordt gebruikt. Zo is de geraadpleegde website die in deze bijdrage aan bod komt dan ook afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk, van het ‘Centre for Evidence-based Dentistry’ (CEBD). Dit centrum is een onderdeel van het Institute of Health Sciences van de universiteit van Oxford.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.