Reacties op zevende nationale klinische richtlijn voor Kindertandheelkunde

Open PDF (44.69 KB)
De hierbij gepubliceerde richtlijn over de handelwijze bij verkleurde fissuren in de eerste blijvende molaren werd ontwikkeld in het Verenigd Koninkrijk. De redactie heeft twee Nederlandse deskundigen op het gebied van de kindertandheelkunde, te weten prof.dr. R.C.W. Burgersdijk en dr. K.L. Weerheijm, gevraagd deze richtlijn in Nederlands perspectief te plaatsen. Met hun medeauteurs komen zij tot een aantal opmerkingen en overdenkingen die hieronder worden weergegeven.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.