De mondhygiënist met uitgebreide bevoegdheden

View the english summary Open PDF (54.63 KB)

Uitbreiding van de bevoegdheden van de mondhygiënist kan een belangrijke bijdrage leveren aan de (uitbreiding van) preventieve mondzorgverlening. Hiervan mag mondgezondheidswinst voor de patiënt en afname van kosten voor curatieve mondzorg in de toekomst worden verwacht. Op basis van de huidige deskundigheid kan de mondhygiënist de gezondheidstoestand van gebit en gebitsomringende weefsels onderzoeken en beoordelen. Voor de uitvoering van curatief tandheelkundige taken moet de deskundigheid worden uitgebreid. De mondhygiënist met uitgebreide bevoegdheid neemt taken over van de universitair opgeleide tandarts en delegeert taken naar de MBO opgeleide preventieassistent. Het huidige aantal mondhygiënisten is onvoldoende om aan de huidige behoefte tegemoet te komen. Uitbreiding van bevoegdheid en uitbreiding van taken biedt de mondhygiënist een gevarieerder takenpakket, maar veroorzaakt tevens een aanzienlijk groter mondhygiënistentekort. Uitbreiding van het aantal opleidingsplaatsen zal gepaard moeten gaan met verruiming van de beroepsinhoud en een verbetering van het carrièreperspectief van mondhygiënisten.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.