De tandheelkundige opleiding en het teamconcept

View the english summary Open PDF (52.65 KB)

De veranderende orale problematiek van de Nederlandse bevolking, de aanstaande uitbouw van de bestaande opleidingen tot mondhygiënisten naar een volwaardige HBO-opleiding, de introductie van het bachelor- astersysteem binnen universiteit en hogeschool maken een herbezinning op de huidige opleiding tot tandarts noodzakelijk. Een aantal veranderingen en uitbreidingen van het huidige curriculum, resulterend in een zesjarige studie, zijn noodzakelijk om de toekomstige leider van het tandheelkundig team, de mondarts, voor te bereiden op zijn taak en om hem met recht te kunnen voorzien van de nieuwe graad ‘master of science’.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.