Menskrachtontwikkeling in de kaakchirurgie, een niet te onderschatten capaciteitsprobleem

View the english summary Open PDF (74.58 KB)

Een tekort aan kaakchirurgen bestaat reeds enkele jaren in Nederland. Uit analyses blijkt dat het tekort zal toenemen in de periode 2001-2010. Vervroegde pensionering en arbeidstijdverkorting hebben een grote invloed op de uitkomsten van de analyses. Het tekort aan kaakchirurgen zal tot 2010 aanzienlijk zijn. Opleidingscapaciteitstoename in combinatie met de opleidingsduurverkorting en diverse vormen van substitutie zullen het tekort aan kaakchirurgen doen verdwijnen.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.