Menskrachtontwikkeling in de orthodontie

View the english summary Open PDF (66.05 KB)

In maart 2001 bracht het Capaciteitsorgaan voor de medische en tandheelkundige vervolgopleidingen het eerste advies uit aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De inhoud van het hoofdstuk orthodontie van het Capaciteitsplan 2001 worden in dit artikel besproken en de conclusies worden bediscussieerd. Het eindoordeel van het rapport is dat jaarlijks in Nederland 12 tot 15 tandartsen tot specialist orthodontist dienen te worden opgeleid. Momenteel zijn dat er 4,5 per jaar, plus de instroom van 3 orthodontisten per jaar uit een buitenlandse opleiding. In de discussie worden de vooren nadelen van het gebruikte rekenmodel beschreven. Mogelijke beleidsmatige consequenties van de implementatie van de uitkomsten komen aan de orde, alsmede aanbevelingen voor nader onderzoek.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.