Menskrachtproblematiek in de tandheelkunde

View the english summary Open PDF (42.74 KB)

In dit themanummer wordt een schets gegeven van de ontwikkeling van de tandheelkundige beroepsgroep in Nederlands, zoals deze zich in het verleden heeft voorgedaan en die zich de komende decennia lijkt te gaan voordoen. Met betrekking tot het actuele zorgaanbod wordt bovendien een beeld gegeven van de regionale spreiding van het aanbod van tandartsen. De toekomstige ontwikkelingen van de tandheelkundige beroepsgroep worden in een perspectief geplaatst door drie artikelen die de ontwikkelingen bij beroepsgroepen met een werkgebeid grenzend aan dat van de tandarts- algemeen practicus (mondhygiënisten, kaakchirurgen en orthodontisten) in beeld brengen. Een aanvulling hierop is een artikel dat inzicht geeft in de verwachtingen die patiënten nu en in de toekomst hebben van hun tandarts. Ten slotte wordt in een artikel aandacht besteed aan de consequenties die veranderingen in het takenpakket en werkomgeving van de tandarts kunnen hebben voor de academische tandheelkundige opleiding.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.