Reactie op recensie van boek over MRRA

Open PDF (36.73 KB)

De heer Brand refereert in zijn recensie van het boek ‘Voorkoming van medische accidenten door het Medisch Risico Registrerend Anamnese- systeem (MRRA)’ (Ned Tijdschr Tandheelkd 2001; 108: 84) aan een abstract uit 1997 in Journal of Dental Research, waarin op basis van de letterlijk in het Engels vertaalde MRRA uit 1992 conclusies worden getrokken. Sindsdien is veel werk op Europees niveau verzet, waarbij bleek dat elk land zijn specifieke formulering had ten aanzien van de vraagstelling aan patiënten. Door hierop in te spelen zijn begripsverwarringen verdwenen.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.