Infectiepreventie in de tandheelkundige praktijk on line

View the english summary Open PDF (41.96 KB)
Infectiepreventie behoort heden ten dage tot de normale praktijkvoering van het tandheelkundig team. Behalve de richtlijnen die in het verleden verstrekt zijn, is het in de dagelijkse praktijk moeilijk snel aan actuele informatie over dit onderwerp te komen, waardoor het up-to-date houden van de kennis niet eenvoudig is. Op internet zijn verschillende organisaties, die zich met deze materie bezighouden, via hun websites te raadplegen. In deze bijdrage wordt een korte beschrijving over één van deze organisaties gegeven: de website van de Organization for Safety and Asepsis Procedures (OSAP).

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.