Lasers in de tandheelkunde 7. Het gebruik van driedimensionale beelden in de tandheelkunde

View the english summary Open PDF (330.77 KB)

Optische oppervlakteaftasting legt de driedimensionale aard van het gelaat non-invasief en kwantitatief nauwkeurig vast. Met de nu beschikbare analyseprogrammatuur kan een analyse gemaakt worden van veranderingen in het gelaat als gevolg van groei of behandeling. Ook kan het gemiddelde gelaat van een groep personen of patinten worden berekend. Zon gemiddeld gelaat is nu beschikbaar voor jaargroepen van jongeren van 5 tot 18jaar. Zo kan de groei van een individu of het effect van een behandeling worden vergeleken met de norm voor die leeftijd. Voorspelling van gelaatsvorm voor forensische doelen of voor een discussie over een voorgestelde orthodontische of kaakchirurgische behandeling is ook mogelijk. Er is ook programmatuur ontwikkeld die de kromming en de vorm van delen van het gelaat bepaalt en categoriseert. Dergelijke vormanalyses zijn zinvol voor onderzoeken naar groei, behandeling, effecten van farmacotherapie en genetische invloeden.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
bron
Ned Tijdschr Tandheelkd oktober 2002 ; 109: 378-382
rubriek
Onderzoek en wetenschap
Bronnen
Gerelateerd