De éénfasige volledige orofaryngeale dysinfectie. Een nieuwe behandelingsstrategie bij parodontitis

View the english summary Open PDF (193.01 KB)

De meeste paropathogenen koloniseren verschillende orofaryngeale biotopen zoals de tongrug, het speeksel, de parodontale pockets, de harde intraorale oppervlakken en de tonsillen. De translocatie van deze pathogenen tussen deze verschillende biotopen maakt bij patinten met parodontitis een desinfectie van de volledige mond binnen n dag zinvol. Een dergelijke volledige monddesinfectie kan bereikt worden door desinfectie via scaling (en eventueel rootplaning) van alle pockets binnen 24 uur, in combinatie met het aanbrengen van chloorhexidine in alle biotopen (subgingivale irrigatie, mondspoeling, tongborstelen, en spray ter hoogte van de pharynx). Zo voorkomt men dat bacterin de recentelijk genstrumenteerde locaties zouden renfecteren. Deze globale aanpak resulteert in significante bijkomende klinische en microbiologische verbeteringen in vergelijking tot de gefaseerde behandelingsstrategie (traditioneel 1 of 2 kwadranten per week).

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
bron
Ned Tijdschr Tandheelkd november 2002 ; 109: 434-438
rubriek
Thema
thema
Parodontologie
Gerelateerd