Niet-plaquegerelateerde gingivitis

View the english summary Open PDF (122.42 KB)

Gingivitis is een symptoom van een onderliggende pathologie, meestal veroorzaakt door bacterile accumulatie. Hierdoor is bij tandartsen gingivitis vaak synoniem aan plaquegerelateerde gingivitis. Dit is een gevaarlijke simplificatie daar soms totaal andere etiologien, die uiteraard totaal andere behandelingen vergen, gingivitis kunnen veroorzaken. Dit artikel illustreert enkel de meest frequente, die niet enkel de parodontoloog ontmoet doch ook de algemeen practicus, zoals erosieve lichen planus, herpetische gingivitis, Candida en radiotherapie.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
bron
Ned Tijdschr Tandheelkd november 2002 ; 109: 419-421
rubriek
Thema
thema
Parodontologie
Gerelateerd