Zijn antimicrobiële middelen effectief tegen parodontitis?

View the english summary Open PDF (68.38 KB)

Antimicrobiële middelen worden bij de behandeling van parodontitis aanbevolen; soms zelf om de mechanische supra- en subgingivale tand- en pocketdesinfectie te ondersteunen. Talloze onderzoeken tonen aan dat zowel de lokaal geappliceerde middelen als de systemisch toegediende antibiotica op korte termijn een bijkomend klinisch effect hebben. Op langere termijn (> 5 jaar) echter dient hun meerwaarde op zijn minst ter discussie gesteld te worden.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.