Cerebrovasculair accident

View the english summary Open PDF (51.80 KB)

De beroerte ofwel het cerebrovasculair accident (CVA) is een veelvoorkomende aandoening, vooral onder ouderen. Afsluiting van of bloeding uit een hersenarterie is de oorzaak; de aandoening kan vluchtig zijn (transiënte ischemische aanval; TIA). Zowel sterfte als restverschijnselen zijn frequent na een CVA. De therapie richt zich op onderliggende oorzaken (atriumfibrilleren, vaatanomalieën) en de bloedstolling. Bloedverdunners zijn belangrijk bij secundaire preventie. Na een CVA is medicatie van belang, maar niet- medicamenteuze zorg is nog het belangrijker, zoals revalidatie en fysiotherapie. Er valt in Nederland nog veel te verbeteren aan de zorg na een CVA; vooral de keten van zorginstellingenkan logischer van opzet worden.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.