Een onbegrepen zwelling van de bovenlip

View the english summary Open PDF (110.59 KB)
Een tandarts verwees een patiënt naar de kaakchirurg in verband met een recidiverende zwelling van de bovenlip, die telkens enkele dagen bestond en dan weer spontaan verdween. De patiënt had een gesaneerde dentitie en zowel klinisch als röntgenologisch (dentitie) kon de tandarts geen verklaring vinden voor de recidiverende zwellingen. Bij zorgvuldige inspectie van de bovenlip werd een circa 2 mm grote, harde zwelling aangetroffen die net onder het slijmvlies was gelegen. Röntgenologisch (opname van de weke delen)tekende deze harde structuur zich af als een opaciteit. De klinische diagnose ‘recidiverende obstructie van de gl. labiales gerelateerd aan een speekselsteen’ werd gesteld. De speekselsteen kon op eenvoudige wijze chirurgisch worden verwijderd.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.