De mobiele tandarts

View the english summary Open PDF (34.75 KB)

Het idee om als tandarts met de behandelingsunit in een bus op zoek te gaan naar patiënten, is niet revolutionair te noemen. Nederland kent uit het verleden reeds de schooltandarts die met de speciale mobiele behandelingsunit langs de scholen trok. Was het destijds uit nood geboren om de deplorabele kindergebitten te saneren, het onderwerp van deze bijdrage heeft echter een heel ander uitgangspunt. In ‘Silicon Valley’ in Californië, de bakermat van de computerindustrie, is een systeem van lijnbussen ontstaan, waar men op vaste haltes ‘on-site’ tandheelkundige hulp van het hoogste niveau kan krijgen. Duur betaalde employés hoeven met dit systeem geen tijd meer te verspillen met naar de tandarts gaan. Een oud idee in een hightech verpakking.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.