Corpus alienum in de sinus maxillaris

View the english summary Open PDF (83.67 KB)
Als complicatie bij een extractie van een bovenmolaar worden soms wortelresten apicaalwaarts in de sinus maxillaris verplaatst. Ook medisch instrumentarium kan bij gebitsextracties in de sinus maxillaris verdwijnen. Een casus wordt gepresenteerd waarbij een deel van een boor tijdens de chirurgische verwijdering van gebitselement 26 in de sinus maxillaris belandde.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.