Dubbeltanden

View the english summary Open PDF (210.49 KB)

Dubbeltanden zijn niet echt zeldzaam, maar hoe en waarom zij ontstaan is nog steeds onopgelost. Op grond van het klinische, morfologische en anatomische voorkomen en het aantal gebitselementen in één mond krijgen dubbeltanden de etiologische benamingen ‘fusie’ en ‘splitsing’ toegekend, maar wetenschappelijke argumenten om dit verantwoord te doen zijn er niet. Er bestaan aanwijzingen dat erfelijkheid een rol kan spelen bij het ontstaan van dubbeltanden. Tot slot wordt getracht te verklaren hoe het dan kan dat slechts een van de eeneiige tweeling een dubbeltand bezit.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.