Gastro-enteritis

View the english summary Open PDF (48.07 KB)

Gastro-enteritis hoort in de top-tien van aandoeningen in ons land. Hier waren de gastro-enteritiden tot een eind in de 20e eeuw belangrijk in morbiditeit en mortaliteit. Mondiaal zijn ze dat nog. Veel vaker dan vroeger verondersteld, zijn virussen de oorzaak, waaronder Norwalk-like virussen en rotavirus. Diarree en braken zijn symptomen. Slechts 5% van de patiënten meldt zich bij de huisarts. Risicogroepen zijn kinderen in dagverblijven en bejaarden in verpleeg- en verzorgingshuizen. Gevreesde vormen zijn gastro-enteritis door E.coli O157 en Campylobacter. Die laatste kan aanleiding zijn tot het syndroom van Guillain-Barré, een soms levensbedreigende spierzwakte. (Pluim)vee, vlees en eieren zijn een belangrijke bron van darmpathogenen. Kleinschaliger en minder intensief veehouden is de meest logische oplossing van dit probleem.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.