Informatie over beroepsziekten op internet

View the english summary Open PDF (36.38 KB)
Beroepsziekten en het voorkómen en bestrijden daarvan staan sterk in de belangstelling. Beroepsziekten kunnen ook in de tandheelkundige praktijk voor veel problemen zorgen, met vaak grote gevolgen voor het functioneren van een tandheelkundige team. In het kader van dit themanummer ‘Ziek door het vak’ zal door middel van een paar websites naar informatie over deze problematiek worden gekeken. Met het National Institute for Occupational Safety and Health wordt een aantal gezondheidsrisico’s tijdens arbeid belicht en via het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten komen een aantal wettelijke implicaties hiervan aan bod.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.