Mortaliteit van tandartsen

View the english summary Open PDF (45.45 KB)
Dit themanummer gaat over morbiditeit onder tandartsen, deze bijdrage over hun mortaliteit. De doodsoorzaken onder tandartsen-in-ruste zijn in hoge mate een afspiegeling van die in hun sociaal-economische klasse. Dit impliceert een langere levensverwachting dan gemiddeld met een kortere periode van kwakkelen daaraan voorafgaande. Beroepsgebonden mortaliteit is zeldzaam geworden. Een hardnekkig in de literatuur opduikend item is de veronderstelde hogere incidentie van suïcide onder tandartsen, vaak toegeschreven aan stress en psychische problemen. De meeste literatuur over deze kwestie berust op onderzoek dat allerlei methodologische bezwaren vertoont. Niettemin is een hogere zelfmoordratio niet uit te sluiten, doch dit kan pas vastgesteld worden na een geruime periode van degelijk onderzoek.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.