Risico´s en risicoperceptie

View the english summary Open PDF (67.24 KB)

Na een korte omschrijving van het begrip risico en het soort risico’s dat relevant is in de tandheelkundige praktijk wordt een overzicht gegeven van de kennis van risicoperceptie. Risicowaarneming wordt voor een belangrijk deel bepaald door de daadwerkelijke omvang van risico’s, maar voor een groot deel ook door vertekeningen. Deze komen voort uit algemene waarnemingsfenomenen zoals (cognitieve) beschikbaarheid en uit zelfbetrokkenheid: mensen onderschatten veelal de risico’s wanneer het henzelf in plaats van een ander betreft.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.