Non-Hodgkin-lymfoom

View the english summary Open PDF (45.19 KB)

Non-Hodgkin-lymfomen zijn een groep van neoplasmata die vooral ontstaan door woekering van B-lymfocyten. De locaties en uitingen kunnen zeer divers zijn, dit maakt een overzicht van deze aandoeningen gecompliceerd. Non-Hodgkin-lymfoom komt relatief veel voor in industrielanden en treft vooral ouderen. De incidentie neemt toe maar tevens wordt vooruitgang geboekt in diagnostiek en therapie. Immunotypering van de kankercellen en detectie van bepaalde serumeiwitten biedt scherpere classificering, therapiebepaling en prognosticering. Het klassieke spectrum van vooral chemotherapie, en daarnaast bestraling en chirurgie is inmiddels aangevuld met immunotherapie en autologe beenmergrenfusie. Ondanks een verschuiving naar meer ernstige vormen zijn de overlevingskansen gestaag aan het toenemen.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.