Importziekten 1

View the english summary Open PDF (44.00 KB)

Aandoeningen die in het buitenland verworven zijn, zogenaamde ‘importziekten’, betreffen niet alleen infectieziekten, maar bijvoorbeeld ook de gevolgen van ongelukken en fysische factoren. In deze eerste van twee afleveringen wordt na een beschouwing over deze importziekten, ingegaan op ziekten door voedsel en water en op seksueel overdraagbare aandoeningen. In deel twee komen andere ziektecategorieën aan bod. Importziekten zijn ziekten die men in het buitenland verwerft en vervolgens het eigen land binnenbrengt. In feite zou elke buiten Nederland opgedane aandoening waarmee men naar patria terugkeert zodanig betiteld kunnen worden, maar in de praktijk duiden we met importziekten meestal infectieziekten aan. En de gebieden waar deze verworven werden, zijn vooral ontwikkelingslanden of tropische landen (waartussen een forse overlap bestaat). De elders opgedane kwalen kunnen ingedeeld worden in diverse categorieën. In deze aflevering van de tweedelige serie beginnen we met niet-infectieuze aandoeningen.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.