Lasers in de tandheelkunde ook op internet

View the english summary Open PDF (61.59 KB)

Toepassing van lasers voor diagnostiek en behandeling krijgt voet aan de grond in de tandheelkunde. Momenteel verschijnt er in het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde een serie over lasers in de tandheelkunde, een mooie gelegenheid om ook in deze bijdrage aandacht aan dit onderwerp te besteden. De Amerikaanse Academy of Laser Dentistry presenteert zich met een grote website om de mogelijkheden van deze stralingstechniek onder de aandacht van publiek en beroepsbeoefenaar te brengen. De professional vindt op deze site veel compacte informatie en kan – door lid te worden van deze academie – zijn kennis en kunde over de lasertoepassingen verdiepen.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.