Prevalentie en behandeling van orthodontische afwijkingen tussen 1987 en 1999

Tandheelkundige verzorging Jeugdige Ziekenfondsverzekerden 2

View the english summary Open PDF (92.29 KB)

In dit artikel wordt de tandstand beschreven bij verschillende leeftijdscategorien jeugdige ziekenfondsverzekerden in de periode 1987-1999. Verder worden gegevens gepresenteerd over het percentage jongeren die orthodontisch werden behandeld, de tevredenheid van jongeren met de stand van de gebitselementen en hun subjectieve behoefte aan orthodontische hulp. Tussen 1987 en 1999 blijkt het aantal orthodontisch behandelde jongeren te zijn gestegen van 23% tot 40%. In 1999 kwamen bij jongeren van 17 en 23 jaar minder orthodontische afwijkingen voor dan in 1987. bij jongeren die orthodontisch werden behandeld, verbeterde de tandstand tussen de 11 - en 17-jarige leeftijd. Dit was niet het geval bij leeftijdsgenoten die niet werden behandeld. De uitkomsten kunnen worden beschouwd als een sterke aanwijzing voor de effectiviteit van orthodontie op individueel en populatieniveau.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.