Het specialisme orthodontie in Europees perspectief

View the english summary Open PDF (90.82 KB)

Na verduidelijking van de rol en de betekenis van de European Federation of Orthodontic Specialists Associations (EFOSA) worden de resultaten van een recentelijk door haar gehouden enquête naar de situatie van het specialisme orthodontie in Europa gepresenteerd. Vele onderwerpen komen aan de orde waaronder de erkenning en de beschikbaarheid van orthodontisten, de opleiding, de arbeidsomstandigheden, de hoogte van honoraria en de bestaande verzekerings- en vergoedingssystemen.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.