Een overzicht

Het zelfligerend edgwise-bracket

View the english summary Open PDF (128.15 KB)

Gedurende de afgelopen jaren blijkt er een toename in de interesse van zowel de fabrikant als de behandelaar voor zelfligerende brackets. Dit artikel geeft een overzicht van de historie van zelfligerende systemen, het beschrijft de drie meest gebruikte soorten brackets en geeft een overzicht van de desbetreffende literatuur. Uit de beschikbare gegevens kan worden afgeleid dat het gebruik van zelfligerende brackets bepaalde voordelen biedt in vergelijking met de toepassing van conventioneel geligeerde brackets. Er is nog maar een beperkte hoeveelheid betrouwbaar onderzoek verricht, zodat er grote behoefte bestaat aan goed omschreven klinisch onderzoek.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.