Orthodontie als tandheelkundig specialisme

Onwil of overmoed

View the english summary Open PDF (150.45 KB)

Op 31 januari 1953, vijftig jaar geleden, werd de orthodontie als eerste tandheelkundig specialisme in Nederland erkend. Dit artikel beschrijft de ontwikkeling daar naar toe. Na de Tweede Wereldoorlog raakte de emancipatie van de tandarts in een stroomversnelling, in 1947 uitmondend in de academische status van de tandarts, die zich daarmee ook de alleenheerschappij op het gebied van de mondzorg verwierf. Voor een specialisme op een deelgebied der tandheelkunde was geen plaats. Met nauw verholen tegenzin kwam het Hoofdbestuur van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde uiteindelijk enige jaren later tot de conclusie dat een specialisme onvermijdelijk was. De Groninger hoogleraar in de orthodontie K.G. Bijlstra (1905-1985) speelde als voorzitter van de subcommissie voor orthodontie hierin een belangrijke rol. Op 16 november 1953 registreerde de Specialisatie Commissie de eerste 15 orthodontisten.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.