Het effect van fluorideapplicatie bij jongeren met een lagere sociaal-economische status

View the english summary Open PDF (74.11 KB)

Het doel van dit onderzoek was het bestuderen van het effect van professioneel aangebrachte fluoride op de cariëservaring bij jongeren met een lagere sociaal-economische status. Jongeren die regelmatig een fluorideapplicatie hebben gekregen, werden vergeleken met jongeren die dat zelden of nooit hebben gehad. Het onderzoek bestond uit het laten invullen van een vragenlijst, het verrichten van een klinisch mondonderzoek en het na toestemming vervaardigen van twee bitewing-opnamen. De röntgenfoto’s toonden geen statistisch significant verschil in DS, FS en DFS tussen de twee groepen. Klinisch werden er geen statistisch significante verschillen gevonden in FS en DFS. De laag-fluoridegroep had klinisch wel een significant hoger aantal onbehandelde cariëslaesies. De resultaten van dit onderzoek betekenen dat het effect van fluorideapplicaties op populatieniveau in twijfel moet worden getrokken. Het lijkt geboden verder (gerandomiseerd) experimenteel onderzoek te doen naar de effectiviteit van fluorideapplicaties.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.