Jaarverslag 2002 van de Interuniversitaire Onderzoekschool Tandheelkunde (IOT)

Rubriek ‘Uit en voor de praktijk’

Open PDF (81.43 KB)

Na de eerste oproep in het aprilnummer om casus uit de algemene praktijk in te sturen voor publicatie in het Tijdschrift, wordt in dit oktobernummer reeds de eerste casus gepresenteerd: ‘Schade aan de gingiva door slecht passend mondstuk’. Het betreft een eenvoudige, maar voor iedere tandheelkundige zorgverlener uiterst leerzame praktische casus. De redactie ontving ter kennisname het jaarverslag 2002 van de Interuniversitaire Onderzoekschool Tandheelkunde (IOT). Dit instituut is een samenwerkingsverband tussen de opleidingen tandheelkunde te Amsterdam, Nijmegen en Groningen en de tandheelkundesectie van de Universiteit van Utrecht.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.