Kwaliteitscriteria voor websites over gezondheidszorg

View the english summary Open PDF (36.35 KB)

De overdaad aan websites over gezondheidszorg maakt het lastig de kwaliteit en de objectiviteit van de geboden informatie te beoordelen. De laatste jaren is door diverse organisaties, waaronder de Europese Commissie, een aantal criteria vastgelegd waaraan deze websites moeten voldoen. In deze bijdrage wordt een beknopt overzicht gegeven van de gehanteerde methoden en criteria om de betrouwbaarheid van de geboden informatie te toetsen.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.