Open uw mond...

Open PDF (78.95 KB)

Samenvatting van de rede uitgesproken door prof. dr. J.R. Bausch ter gelegenheid van zijn afscheid als decaan van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA), het samenwerkingsverband van de faculteiten tandheelkunde van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit, en als hoogleraar Algemene Tandheelkunde op vrijdag 12 september 2003.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.