Tandheelkundige zorg voor kwetsbare groepen

View the english summary Open PDF (75.06 KB)

Onze maatschappij kent een aantal kwetsbare groepen die, omdat ze onvoldoende in staat zijn tot tandheelkundige zelfzorg, ook een groot tandheelkundig risico dragen. Het betreft onder andere onbehandelbare kinderen, gehandicapten en ouderen bij wie het vermogen en of belangstelling voor zorg sterk is afgenomen. Een individueel georiënteerde preventie zal moeten leiden tot een betere zorg, mantelzorg en zelfzorg. Vermoedelijk is extra financiële ruimte hiervoor nodig, wellicht door reallocatie van gelden uit de reguliere tandheelkundige zorg. Als dit niet tot stand komt, geldt er een zeer sombere prognose voor hen die het niveau van zelfzorg niet kunnen bereiken, zoals gehandicapten en ouderen.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
bron
Ned Tijdschr Tandheelkd december 2003 ; 110: 500-503
rubriek
Thema
thema
Cariologie
Gerelateerd