Lasers in de tandheelkunde 9. Veiligheid bij lasergebruik

View the english summary Open PDF (116.72 KB)

Lasers die in de tandheelkunde gebruikt worden, kunnen naast de positieve effecten waarvoor zij worden aangewend, ook schadelijke effecten veroorzaken bij patiënt, tandarts, tandheelkundig team en omstanders. In dit artikel wordt ingegaan op de soorten schade die kunnen ontstaan. Daarnaast wordt voor een aantal tandheelkundige lasers aan de hand van het begrip ‘gevarenafstand’ een analyse gemaakt van de praktische risico’s en wordt een aanbeveling gedaan voor te nemen maatregelen bij gebruik van lasers in de tandheelkundige praktijk.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.