Samenvatting van voordracht op NVT-congres ‘Kleine kaakchirurgie in de praktijk’.

Apexresectie versus endodontologische behandeling

Open PDF (211.78 KB)

Een endodontologische behandeling bestaat uit nauwkeurige preparatie, reiniging en opvullen van de wortelkanalen. Dit leidt niet altijd tot het voorkomen of genezen van een periapicale ontsteking. Endodontologische herbehandeling of apexresectie is dan geïndiceerd (Doornbusch et al, 1998). Uit goed opgezet prospectief onderzoek blijkt dat apexresectie en endodontologische herbehandeling qua doelmatigheid en effectiviteit niet voor elkaar onderdoen (Danin et al, 1996; Kvist en Reit, 1999). Om een endodontologische herbehandeling echter goed uit te kunnen voeren dient de tandarts te beschikken over de benodigde vaardigheden en specifiek instrumentarium, waaronder een operatiemicroscoop. In gevallen waarbij endodontologische herbehandeling niet uitvoerbaar is, is apexresectie met retrograde afsluiting het alternatief.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.