Samenvatting van voordracht op NVT-congres ‘Kleine kaakchirurgie in de praktijk’.

De derde molaar

Open PDF (211.78 KB)

Tot voor kort werd in het onderwijs voor tandheelkundige studenten in het algemeen aanbevolen alle verstandskiezen te verwijderen, tenzij er redenen aanwezig waren om dat niet te doen. De laatste jaren is daar, onder invloed van een kosten-batenanalyse uitgevoerd in het Verenigd Koninkrijk en als gevolg van aanvullend onderzoek, een andere mening over ontstaan. Het gaat vooral om de ontwikkeling van een verantwoorde behandelingsstrategie bij patiënten met asymptomatische verstandskiezen dat wil zeggen klachtenvrij, maar ook zonder symptomen zoals zwelling of diepe pockets.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.