Directe belasting van implantaat gedragen kronen

View the english summary Open PDF (154.42 KB)

Een implantaatgedragen kroon is een volwaardige behandelingsoptie indien een enkel gebitselement ontbreekt. Het direct belasten van implantaten, aansluitend op de implantatieprocedure, biedt een aantal voordelen ten opzichte van het conventionele protocol met een belastingsvrije osseo-integratieperiode. Aan de hand van een casus, waarbij door idiopathische wortelresorptie een aantal elementen verloren is gegaan en waarbij de patiënt ongelukkig was met de oplossing in de vorm van een frameprothese, wordt een voor de patiënt als meer acceptabel ervaren behandeling beschreven, waarvan als onderdeel het direct belasten van implantaten wordt toegepast.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
bron
Ned Tijdschr Tandheelkd maart 2003 ; 110: 128-131
rubriek
Casuïstiek
Gerelateerd