Samenvatting van voordracht op NVT-congres ‘Kleine kaakchirurgie in de praktijk’.

Medicatie en zorg rondom dentoalveolaire chirurgie

Open PDF (211.78 KB)

Pijn is een onaangename, sensorische of emotionele ervaring, die in verband wordt gebracht met bestaande of dreigende weefselbeschadiging. Pijn is zowel een gewaarwording als een emotionele ervaring. Goede instructie en informatie aan de patiënt vermindert pijn en angst en verbetert de tevredenheid van de patiënt over zijn pijncontrole, bij een overigens gelijke consumptie van analgetica. Patiëntinstructie dient te bestaan uit geschreven informatie, informatie over de ingreep zelf, instructie over omgaan met postoperatieve gevolgen en informatie over de (telefonische) bereikbaarheid. Het wordt aanbevolen om met een klein geneesmiddelenpakket te werken waarmee men zich vertrouwd maakt en waarvan men de belangrijkste bijwerkingen kent.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.