Radiodiagnostiek bij de planning en de evaluatie van behandelingen met implantaten

View the english summary Open PDF (227.33 KB)
In de radiodiagnostiek ten behoeve van de implantologie zijn twee en bij uitzondering drie fasen te onderscheiden. De eerste fase is die van preoperatief onderzoek en planning. In deze fase wordt informatie verzameld over de kwantiteit en de kwaliteit van het kaakbot en over de belangrijke anatomische structuren. Uit het gepresenteerde overzicht van radiodiagnostische methoden kan worden geconcludeerd dat voldoende mogelijkheden bestaan voor een verantwoorde implantaatplanning. Incidenteel is er sprake van een peroperatieve fase, namelijk als er tijdens de behandeling behoefte is aan een controleröntgenfoto (orthopantomogram, tandfilm). In de postoperatieve en evaluatieve fase is behoefte aan reproduceerbare, gedetailleerde informatie over het peri-implantair botniveau, kaakhoogte en botdichtheid. De beschikbare radiodiagnostische methoden in deze fase zijn vooralsnog beperkt.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
bron
Ned Tijdschr Tandheelkd maart 2003 ; 110: 113-119
rubriek
Onderzoek en wetenschap
Gerelateerd