Een fout in de afdrukprocedure?

View the english summary Open PDF (115.27 KB)
Bij een 12-jarige jongen werd tijdens een onderzoek voor een geplande orthodontische behandeling een zwelling van het palatum durum geconstateerd. Verdere diagnostiek toonde een centraal reuscelgranuloom aan. Dit is een zeldzame, benigne tumor, die vaak veel lokale destructie veroorzaakt. Chirurgische verwijdering brengt veel schade toe aan het kaakbot en aan de zich daarin ontwikkelende gebitselementen. Bovendien is de kans op recidief aanzienlijk. Daarom werd gekozen voor een alternatieve therapie in de vorm van toediening van calcitonine.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.