Een morele reflectie op de grenzen van de verfraaiing

Esthetica in de tandheelkunde

View the english summary Open PDF (84.83 KB)

De mogelijkheden van esthetica in de geneeskunde en in de tandheelkunde zijn technisch schier onbegrensd. Hierdoor is de vraag naar morele grenzen actueel. Juist deze ‘grenskwestie’ met betrekking tot het realiseren van verfraaiingen is het onderwerp van reflectie: wie bepaalt de morele grenzen van verfraaiend tandheelkundig ingrijpen en waar liggen de morele grenzen van de verfraaiing? Met het oog op toenemende mogelijkheden is het niet raadzaam dat eerst over te laten aan de individuele tandarts, laat staan aan de patiënt, maar is het nodig dat de professie daarop een visie geeft, zodat de individuele tandarts zich ondersteund weet.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.