De directe composietkroon

View the english summary Open PDF (233.91 KB)

De verwachting is dat de indicatie voor indirect vervaardigde kronen en inlays van metaal of porselein steeds vaker ter discussie komt te staan wanneer als alternatief voor een directe composietkroon kan worden gekozen. Het volledige indicatiegebied van de composietkroon is op dit moment nog niet door klinisch onderzoek onderbouwd. Vooral wanneer sprake is van een instabiele mondgezondheid, alsmede in die gevallen waarbij een indirecte techniek gepaard gaat met een hoge biologische prijs, is een composietkroon een goede behandeloptie. Dit geldt ook in gevallen waarbij om financiële redenen een indirect vervaardigde restauratie niet haalbaar is.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
bron
Ned Tijdschr Tandheelkd juni 2003 ; 110: 239-243
rubriek
Thema
thema
Weefselbesparende tandheelkunde
Gerelateerd