Het restaureren van endodontisch behandelde gebitselementen: de weefselbesparende (stift)opbouw?

View the english summary Open PDF (145.83 KB)

Het opbouwen van endodontisch behandelde gebitselementen met een (stift)opbouw komt veel voor in de algemene praktijk. De uiteindelijke (stift)opbouwrestauratie, al dan niet bedekt met een kroon moet ervoor zorg dragen dat geen fractuur van het gebitselement of de restauratie optreedt, dat de voorziening niet loskomt, dat er geen lekkage optreedt en dat de esthetiek voldoende is. Een aantal factoren dat een rol speelt bij het voldoen aan deze eisen, wordt beschreven. In hoeverre bij een opbouwrestauratie kan worden voldaan aan de principes van de weefselbesparende tandheelkunde wordt eveneens aan de orde gesteld. Geconcludeerd wordt dat er geen eenduidige richtlijnen bestaan over het restaureren van endodontisch behandelde gebitselementen en dat gestandaardiseerde in vitro- én in vivo-onderzoeken gewenst zijn.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.

Info
bron
Ned Tijdschr Tandheelkd juni 2003 ; 110: 250-254
rubriek
Thema
thema
Weefselbesparende tandheelkunde
Gerelateerd