Samenstelling redactie in 2003

Open PDF (153.92 KB)

Foto van de redactie. In 2003 hebben er veel veranderingen plaatsgevonden in de redactie van ons Tijdschrift.
Eigen casus in het NTvT. In het aprilnummer van ons tijdschrift is het redactionele plan aangekondigd om de populaire rubriek ‘Uit en voor de praktijk’ uit te breiden met casussen uit de dagelijkse praktijk van algemeen practici.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.