De visie van het tandheelkundig beroepsveld op de toekomstige beroepsstructuur en beroepsuitoefening

Tandheelkundige professionals van morgen: flexibele teamspelers

View the english summary Open PDF (80.68 KB)

Het project ‘Van zorgvraag naar een beroeps- en opleidingsstructuur tandheelkunde’ had tot doel het bereiken van consensus in het tandheelkundig beroepsveld over de inrichting van de toekomstige beroepsstructuur en beroepsuitoefening. De hiertoe gebruikte methode betrof een beschrijvende analyse van door middel van literatuuronderzoek en consensusbijeenkomsten verkregen gegevens. bij het project waren afgevaardigden van alle relevante beroepsorganisaties in de tandheelkunde betrokken. Het project heeft geleid tot de formulering van profielschetsen voor de toekomstige tandheelkundige professionals en het toekomstige tandheelkundig team. Concluderend kan worden gesteld dat het beroepsveld tandheelkunde op hoofdlijnen overeenstemming heeft bereikt over de inrichting van de toekomstige beroepsstructuur en beroepsuitoefening. Deze discussie is echter nog niet afgerond en nadere samenwerking tussen de beroepsorganisaties wordt aanbevolen.

Hartelijk dank voor uw reactie. Uw reactie zal in behandeling genomen worden en na controle worden geplaatst.